حکم رییس هیات دوچرخه سواری استان البرز صادر شد

برومند نظری امروز حکم خود را از سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، برومند نظری که هفته گذشته با اکثریت آرا به عنوان رییس جدید هیات دوچرخه سواری استان البرز انتخاب شده بودد امروز باحضور در فدراسیون دوچرخه سواری حکن خود را از دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دریافت کرد.

  • 19:35
  • 1400/08/08
  • 17453