لیست جوایز نقدی اولین دوره مسابقات جاده جایزه بزرگ کلاس یک سرخه حصار

فدراسیون دوچرخه سواری لیست جوایز نقدی اولین دوره مسابقات جاده جایزه بزرگ سرخه حصار را اعلام کرد.

اولین دوره مسابقات جاده جایزه بزرگ کلاس یک سرخه حصار اولین دوره مسابقات جاده جایزه بزرگ کلاس یک سرخه حصار صبح یکشنبه 10 اردیبهشت در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد. فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد جوایز نقدی برای نفرات برتر این مسابقات در نظر بگیرد که لیست این جوایز را می توانید در ذیل مشاهده نمایید.

 

تاریخ

مکان

نوع مسابقه

ردیف

10/02/1402

تهران ـ پارک سرخه خصار

استقامت جاده

1