بخشنامه مرحله سوم (پایانی) لیگ برتر جاده آقایان بزرگسالان در منطقه آزاد ارس

مرحله سوم و پایانی لیگ برتر جاده در منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، بخشنامه مرحله سوم (پایانی) لیگ برتر جاده آقایان بزرگسالان در منطقه آزاد ارس به شرح زیر صادر شد.