بخشنامه مرحله دوم (پایانی) لیگ دسته یک جاده آقایان بزرگسالان

گرگان میزبان مرحله دوم و پایانی لیگ دسته یک جاده باشگاه های کشور شد.