فهرست دوره های آموزشی فدراسیون دوچرخه سواری در تیرماه

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری قصد دارد دوره های آموزشی زیر را در تیر ماه سال جاری به صورت حضوری در تهران برگزار نماید.

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری قصد دارد دوره های آموزشی زیر  را در تیر ماه سال جاری به صورت حضوری در تهران برگزار نماید.

    از اینرو جهت اعلام آمادگی حضور در دوره های مربوطه  با شماره تماس 44721302 داخلی کمیته آموزش فدراسیون 118 تماس حاصل نمایید.

درضمن ،درصورت به حد نصاب نرسیدن نفرات شرکت کننده و تغییر زمان برگزاری دوره ها اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

  نیمه اول تیرماه

تئوری مربیگری درجه 3    به مدت 3 روز            دوره عملی مربیگری درجه  3    به مدت 3 روز( نیمه دوم تیرماه) مدرس امید سراجی          

تئوری مربیگری درجه 1     به مدت 3 روز                 

 

نیمه  دوم تیرماه

تئوری مربیگری درجه 2        به مدت 3 روز