رئیس هیات دوچرخه سواری سمنان

ترحمی : همدلی و آرامش به اردوی دوچرخه سواری برگشته است

به نظر می رسد فارغ از مسائل هم اندیشی و ارائه برنامه تقویمی 1400 از طرف روسا ، در گردهمایی مشهد یک اتفاق خوب و ایجاد همدلی از سوی روسا بوجود آمد موضوعی که رئیس هیات دوچرخه سواری سمنان به آن اشاره می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری محمد علی ترحمی رئیس هیات دوچرخه سواری سمنان در این باره می گوید: همدلی و آرامش حاصل جلسه هم اندیشی رؤسای هیأت های استانی با دکتر داوری سرپرست فدراسیون نکته بسیار خوبی بود که صورت گرفت .
ترحمی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین برگزاری جلسه هم اندیشی رؤسای هیأت های استانی در مشهد گفت: با توجه به موضوعات مطرح شده در تقویم سال آینده فدراسیون، تحرک در این رشته مهیج برقرار خواهد شد و امیدواریم این تقویم پشتوانه برنامه‌های تیم ملی جهت حضور مقتدرانه مسابقات جهانی و المپیک باشد.
وی در ادامه افزود: با حضور دکتر داوری به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کشور به نظر میرسد همدلی و آرامش به اردوی دوچرخه سواری برگشته است