FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


قمری:دیپلماسی ورزشی با حضور سلطانی‌فر شکل تازه‌ای گرفت              اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت و نیمه استقامت بانوان              اسدی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری شد              پرتو آذر: مي خواهم در المپيك شركت كنم              قمری به همراه وزیر ورزش در سیستان و بلوچستان             

چهارشنبه 2 خرداد 1397

کلام روز

نامگذاری سال 97
حمایت از کالای ایرانی
مسابقات جام جهانی تریال

001-3-7: آغاز هررقابت جام جهانی باید توسط کمیته ی مدیریتUci تعیین شود .

درخواست بهUci برای جواز رقابت در جام جهانی تریال، به فدراسیون یا سازمان ملی امکان پذیراست وباید در ابتدای ماه ژون ویا قبل ازتاریخ برگزاری انجام شود .

002-3-7: جام جهانی تریال باید تنها تحت مالکیت وتصرفUci باشد.

003-3-7: مسابقات جام جهانی تریال برای همه دوچرخه سواران واجد شرایط تحت مجوزUci امکان پذیراست.

004-3-7: تعدادی از مسابقات جام جهانی تریال می بایست در برنامه های زمانی سالانه براساس محدوده یکی از دوچرخه سواران مرکب از سطوح مجاز وتازکار توسطuci سازماندهی شوند .


ثبت نام شرکت کنندگان

005-3-7: دوچرخه سواران واجد شرایط ومایل به رقابت جام جهانی uci تریال، ممکن است تنها تحت نظارت فدراسیون ملی یا تیم بازرگانی ثبت شده درUci ثبت نام کنند تمام تاریخ های ثبت رقابت باید قید شود .

تمام شهریه مسابقه باید به Uci فرستاده شود.


رده های رقابتی دوچرخه سواران

006-3-7: دسته بندی رقابت ها در تریال جام جهانی می بایست طبق بند002-1-7که مرکب از دسته های مردان ممتاز/ مردان آماتور تازه کاردرهردو رده ٌ20وٌ26دوچرخه سواری درکوهستان است می باشد.


سن رده

007-3-7: همانطور که در بند 002-1-7توضیح داده شده ، دسته ها بستگی به سن دارند.


فرمت رقابت

008-3-7: در دسته بانوان، هرجام جهانی تریال یک رخداد مجرداست.

در دسته های آقایان،هرمسابقه جام جهانی تریال باید یک مسابقه4/1 نهایی، یک نیمه نهایی ویک نوبت نهایی راشامل شود 10دوچرخه سوار برتر از مرحله ی4/1 نهایی وده دوچرخه سواردارای بالاترین امتیاز در رده بندیUci ، برای رقابت در مرحله ی نیمه نهایی واجد شرایط خواهد بود(فصل7را برای رده بندی تریالUci ببیند
8دوچرخه سوار برتر در مرحله ی نیمه نهایی،برای رقابت درمرحله نهایی واجد شرایط خواهندبود


مرحله4/1 نهایی

مسابقه جام جهانی تریال با یک مسابقه 4/1نهایی آغاز می شود مسابقه های 4/1 نهایی جام جهانی برای تمامی دوچرخه سواران غیر واجد شرایط امکان پذیراست مرحله 4/1نهایی شامل سه نوبت از شش بخش است زمان رقابت باید 4ساعت باشد کمیسرپنل- ممکن است زمان را طبق تعداد دوچرخه سواران تطبیق دهد.

حداقل تعداد دوچرخه سواران درهردسته :8نفر


نیمه نهایی

حداقل ده دوچرخه سوار اول مرحله ی 4/1نهایی درهردسته، برای مرحله ی نهایی واجد شرایط می شوند، اگر تعداد ورود مستقیم دوچرخه سواران واجد شرایط(از رتبه بندیUci ) کمتر از 10 دوچرخه سوار بود .آنگاه دوچرخه سواران بیشتری می توانند واجد شرایط شوند.


مرحله نهایی

هشت دوچرخه سواربرتر درمرحله ی نیمه نهایی برای رقابت درمرحله ی نهایی واجد شرایط می باشند .امتیازات به دست آمده در نیمه نهایی، درفینال به شمار نمی آید .

هرفینالیست باصفر امتیازشروع می کند.

زمان رقابت مراحل نهایی بهتراست برای هرلپ 20دقیقه باشد.(2لپ)

دوچرخه سواران با نظم مشخص ودریک مقطع مشخص آغاز خواهند کرد .(مقاطع1تا6)

زمان آغازدرفینال

نوبت اول :تمام دوچرخه سواران با فاصله 3 دقیقه از هم دیگر استارت می کنند.

ابتدا دوچرخه سوار در موقعیت هشتم(نیمه نهایی) راآغاز می کند

دوچرخه سواردرموقعیت هفتم نیمه نهایی راآغاز می کند+3دقیقه تاخیر

دوچرخه سواردرموقعیت ششم نیمه نهایی راآغاز می کند+6دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار درموقعیت پنجم(نیمه نهایی) آغاز می کند+9دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت چهارم(نیمه نهایی) آغاز می کند +12دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت سوم(نیمه نهایی) آغاز می کند+15دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت دوم (نیمه نهایی) آغاز می کند+18دقیقه تاخیر

دوچرخه سواردر موقعیت اول (نیمه نهایی) آغاز می کند+21دقیقه تاخیر


نوبت دوم

دوچرخه سواردر موقعیت هشتم(نیمه نهایی) را زمانی آغاز می کند که اولین دوچرخه سوار، دور اول را به پایان رساند.

دوچرخه سوار در موقعیت هفتم (نیمه نهایی) آغاز می کند+3دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت ششم(نیمه نهایی) آغاز می کند+6دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت پنجم (نیمه نهایی) آغاز می کند +9دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت چهارم (نیمه نهایی) آغاز می کند +12دقیقه تاخیر

دوچرخه سوار در موقعیت سوم(نیمه نهایی) آغا می کند +15دقیقه تاخیر

دوچرخه سواردر موقعیت دوم(نیمه نهایی) آغاز می کند +18دقیقه تاخیر


دوچرخه سوار در موقعیت اول (نیمه نهایی) آغاز می کند+21دقیقه تاخیر

در صورت تساوی ، امتیازات مرحله ی نیمه نهایی به عنوان تعیین کننده نفربرتردر فینال است

تعداد مقاطع ونوبت ها


009-3-7: تعداد مقاطع ونوبت ها به صورت زیر نشان داده شده است .


نوع رقابت تعداد

مقاطع تعداد نوبت ها

4/1نهایی ٌ20 6 3

4/1نهایی 26ٌ 6 3

بانوان26/ٌ20 6 3

نیمه نهایی ٌ20 6 2

نیمه نهایی 26ٌ 6 2

نهایی ٌ20 6 2

نهایی ٌ26 6 2

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 15 شهريور 1391 - 14:47

تعداد بازديد: 185

کد:29436-1397    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.