ايلام

یوسف پولاب رییس هیات دوچرخه سواری ایلام شد

یوسف پولاب باحداکثر آرا بمدت ۴ سال بعنوان رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ایلام انتخاب شد.

پولاب : ایلام استحقاق داشتن یک تیم لیگ برتری را دارد

استان ایلام همواره دوچرخه سواران زیادی در سطح تیم ملی داشته و پتانسیل خوبی برای رشد در این رشته دارد اما این استعدادها نیاز به حمایت هایی از طرف فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان دارد.