خوزستان

اجرای طرح استعدادیابی در پیست دوچرخه سواری شهدای خوزستان

طرح استعدادیابی دوچرخه سواری استان خوزستان در پیست دوچرخه سواری شهدای خوزستان برگزار شد.

برگزاری طرح استعدادیابی استان خوزستان

طرح استعدادیابی استان خوزستان روز پنجشنبه درپیست دوچرخه‌سواری شهدای خوزستان برگزار شد.

با به خدمت گرفتن مربیان متخصص در مدارس به احیای دوچرخه‌سواری کمک می کنیم

یکی از اقدامات خوب و قابل توجه هیات دوچرخه سواری استان خوزستان ، بحث استعدادیابی و تامل با آموزش و پرورش برای کمک به این رشته ورزشی می باشد. موضوعی که امروز مورد غفلت برخی استان ها واقع شده است.

اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت امید و بزرگسالان

کمیته تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری بخشنامه اردوی تیم ملی استقامت آقایان را صادر نمود.