البرز

برگزاری همایش دوچرخه سواری کرج برای قدردانی از کادر درمانی بیمارستان مدنی

همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از ۲۰۰ دوچرخه سوار به مناسبت تجلیل و قدردانی از کادر درمانی و بیمارستانی با هماهنگی هیات دوچرخه سواری شرق شهرستان کرج برگزار شد.