البرز

البرز مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان برگزار می کند

هیأت دوچرخه سواری استان البرز در نظر دارد ، یکدوره مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان در رشته کراس کانتری برگزار کند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری کرج برای قدردانی از کادر درمانی بیمارستان مدنی

همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از ۲۰۰ دوچرخه سوار به مناسبت تجلیل و قدردانی از کادر درمانی و بیمارستانی با هماهنگی هیات دوچرخه سواری شرق شهرستان کرج برگزار شد.