مرکزی

زندوکیلی رئیس هیات دوچرخه سواری استان مرکزی شد

مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان مرکزی به ریاست دکتر اسدی سرپرست فدراسیون برگزار شد

نتایج مسابقات مرحله اول لیگ کوهستان مشخص شد

مرحله اول لیگ دوچرخه سواری کوهستان به میزبانی شهر اراک برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای حمل و نقل در خصوص پیگیری مصوبات دوچرخه سواران استان مرکزی

امروز جلسه شورای حمل و نقل در خصوص پیگیری مصوبات دوچرخه سواری استان مرکزی با حضور آقایان کمیجانی و پزشیکان برگزار شد.