زنجان

امضای تفاهم نامه انجمن خیریه مهرانه زنجان با فدراسیون دوچرخه سواری

دکتر هاشم کندی امروز به منظور بازدید از هیات دوچرخه سواری استان زنجان به این استان سفر کرد.

بازدید سرپرست فدراسیون از پیست در حال احداث زنجان

حضور جناب آقای داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری از پیست دوچرخه سواری سر پوشیده در حال ساخت زنجان - شنبه 4 اردیبهشت ماه

عصفوری : در فصل جدید میزبان یک دوره مسابقات لیگ خواهیم بود

هر چند کرونا بسیاری از مسابقات برنامه ریزی شده را تعویق یا کنسل کرد اما رئیس هیات دوچرخه سواری زنجان معتقد است با تغییراتی که در روند برگزاری مسابقات و تمرینات دوچرخه سواران صورت گرفته تا حدودی به آنچه می خواستند رسیده اند.

عصفوری : پیگیر ساخت پروژه پیست چوبی دوچرخه سواری هستیم

تعامل با ادارات و سازمان های مختلف جهت توسعه ورزش همگانی و برگزاری همایش های دوچرخه سواری هر چند مهمترین اقدام هیات دوچرخه سواری استان زنجان درچند سال اخیر بوده است اما بی شک ساخت پیست سر پوشیده زنجان هم یکی از مهمترین دستاورهای هیات استان خواهد بود که به عنوان یک میراث در تاریخ ورزش استان زنجان به ثبت خواهد رسید.