همدان

قهرمانی کشور تریال برگزار شد

نمایندگان کرمان، خراسان جنوبی و تهران قهرمانان کشور در سال ۱۴۰۰ شدند

تاج بخشیان: با فعال کردن کمیته ها شروع به بازسازی ساختارهای قهرمانی کرده ایم

درحوزه قهرمانی با فعال کردن کمیته های مختلف دوچرخه سواری تریال، کورسی، کوهستان و سایکل توریسم، شروع به بازسازی ساختارهای قهرمانی و زیر بنایی شده است.

تاجبخشیان: یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته ، استعدادیابی ویژه بانوان بود

یکی از اقدامات بسیار خوبی که هیات استان همدان در سال 98 به آن اهتمام ورزید بحث استعدادیابی ویژه بانوان بود. موضوعی که امروزه دغدغه بسیاری از دوچرخه سواران خانم می باشد.