همدان

تاجبخشیان: یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته ، استعدادیابی ویژه بانوان بود

یکی از اقدامات بسیار خوبی که هیات استان همدان در سال 98 به آن اهتمام ورزید بحث استعدادیابی ویژه بانوان بود. موضوعی که امروزه دغدغه بسیاری از دوچرخه سواران خانم می باشد.