سيستان و بلوچستان

«پویش هم رکابان خیر» برای کمک رسانی به مردم عزیز سیستان و بلوچستان

به پیشنهاد هیات دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان طرح ملی پویش «هم رکابان خیر» باتوجه به شیوع کرونا و وضعیت نامناسب هموطنان عزیزمان در این استان پس از مطرح شدن در مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری از امروز آغاز می شود.

هاشمزهی : طرح استعدادیابی را برگزار می کنیم

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری لیگ سیستان و بلوچستان در سه مرحله ، اعزام به مسابقات لیگ کشوری و برگزاری بحث استعداد یابی از جمله طرح های در دست اجرا سال ۹۹ است که در تقویم هیات سیستان وبلوچستان برنامه ریزی شده است.