سيستان و بلوچستان

هاشمزهی : طرح استعدادیابی را برگزار می کنیم

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری لیگ سیستان و بلوچستان در سه مرحله ، اعزام به مسابقات لیگ کشوری و برگزاری بحث استعداد یابی از جمله طرح های در دست اجرا سال ۹۹ است که در تقویم هیات سیستان وبلوچستان برنامه ریزی شده است.