نشست هاشم کندی با رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامي

امروز فدراسیون دوچرخه سواری و مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز یکشنبه دکتر امیرعباس لشگری رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامي با حضور در محل فدراسیون دوچرخه سواری نشستی را با دکتر رسول هاشم کندی برگزار کرد. در این نشست طرفین درخصوص همکاری های دوجانبه به توافقاتی دست یافتند و تفاهم نامه ای را به امضا رساندند.

از مهمترین بخش های این تفاهم نامه توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، علمی و همچنین برگزار رویدادهای ورزشی مرتبط با رشته دوچرخه سواری، بهره مندی از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی در زمان برگزاری اردوهای تیم های ملی دوچرخه سواری می توان اشاره کرد.