سراجی سرپرست کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری شد

با حکم رسول هاشم کندی، سرپرست جدید کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و با حکم دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، امید سراجی به عنوان سرپرست کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر با تجربیات و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان « سرپرست کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری» منصوب می شوید.

لازم به ذکر است سراجی سابقه ریاست هیات دوچرخه سواری استان تهران را به مدت 8سال در کارنامه خود دارد.