سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری لرستان معرفی شد

با حکم دکتر هاشم کندی، بهروز فرزاد به عنوان سرپرست دوچرخه سواری استان لرستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز طی حکمی از سوی دکتر هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری آقای بهروز فرزاد به عنوان سرپرست جدید هیات دوچرخه سواری استان لرستان منصوب شد. در حکم صادره آمده است: 

بنا به پیشنهاد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان، بدینوسیله به عنوان سرپرست هیات دوچرخه سواری استان لرستان منصوب می شوید. شایسته است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس هیات، اقدامات لازم معمول گردد.