کتاب الفبای دوچرخه سواری منتشر شد

کتاب الفبای دوچرخه سواری با هدف آموزش استفاده اصولی اولیه دوچرخه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، در طی سالهای متمادی، پیدا کردن منبعی برای آشنایی اولیه دوچرخه سواری کاری سختی بود، مخصوصا در گامهای اولیه برای خرید دوچرخه، تجهیزات و تنظیم دوچرخه بر اساس ابعاد بدنی هر شخصی، در گامهای بعدی اکثر افراد فکر می کنند که دوچرخه سواری را فراگرفته اند، در حالی که فقط دوچرخه بازی را بر اساس آزمون و خطا یاد گرفته اند. در این کتاب سعی بر آموزش نحوه خرید دوچرخه، تنظیم، استفاده اصولی اولیه و مطالبی بر این دست  به زبانی کاملا ساده شده است.

مولفین این کتاب دکتر رسول اسدی و امید سراجی می باشند.

تلفنی:

09353190112

خانم قیامی

با ارسال پیامک به شماره بالا و تماس همکاران در انتشارات با شما

طریق سایت:

https://30ostad.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/