صفرزاده فاتح مرحله دوم تور دوچرخه‌سواری ساکاریا ترکیه

مرحله دوم تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ساکاریا ترکیه با قهرمانی سعید صفرزاده رکابزن تیم آرویچ ایران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، امروز و در دومین مرحله تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری ساکاریا ترکیه رکابزنان مسیر ۱۱۹ کیلومتری لغزنده و بارانی را در شرایط نامساعد آب و هوایی سپری کردند. ۷ رکابزن کشورمان نیز امروز در خط استارت قرار گرفتند و حسین عسگری رکابزن باسابقه کشورمان در شرایطی که خود را از گروه پیشتاز جدا کرده بود و در شرایط کسب عنوان نخست بود متاسفانه به علت لغزندگی مسیر دچار حادثه شد و زمین خورد.

نکته مهم مسابقه قهرمانی سعید صفرزاده رکابزن المپیکی کشورمان و تیم آرویچ مازندران ایران بود. 

رکابزنان کشورهای چین و ازبکستان به ترتیب دوم و سوم شدند.