3 نماینده دوچرخه سواری ایران در هانگژو مشخص شدند

کمیته تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری فهرست نمایندگان کشورمان را در بازی های آسیایی هانگژو اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با نظر کمیته ملی المپیک و ستاد بازی های آسیایی هانگژو 3 سهمیه برای رشته دوچرخه سواری در این دوره از مسابقات درنظر گرفته شد که کمیته تیم های ملی فدراسیون پس از نشست امروز کمیته فنی فدراسیون به این جمع بندی رسید تا محمد گنج خانلو وعلی لبیب را در بخش آقایان و فرانک پرتوآذر را در بخش بانوان به عنوان نمایندگان رشته دوچرخه سواری انتخاب نماید. محمد گنج خانلو و علی لبیب نمایندگان کشورمان در دو بخش پیست و جاده خواهند بود و فرانک پرتوآذر نیز به عنوان تنها نماینده بانوان دوچرخه سواری کشورمان در بخش کراس کانتری به رقابت خواهند پرداخت.