بخشنامه اردوی متمرکز تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ آقایان

اردوی متمرکز تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ آقایان به منظور حضور در رقابت های پارا آسیایی هانگژو در استان گیلان برگزار خواهد شد.

مقرر است اردوی متمرکز تدارکاتی  تیم ملی پاراسایکلینگ آقایان به منظور حضور در رقابت های پارا آسیایی هانگژو از تاریخ 04/05/1402 لغایت 15/05/1402  در استان  گیلان کمپ دوچرخه سواری رشت برگزار گردد. از اینرو خواهشمند است دستور فرمائید به ورزشکاران مشروحه ذیل ابلاغ گردد با همراه داشتن معرفی نامه از هیأت مربوطه، کارت بیمه ورزشی) روز سه شنبه مورخ 03/05/1402 ساعت 18:00 عصر خود را به سرپرست اردو آقای فرهاد عصفوری به آدرس: استان گیلان شهرستان رشت پیست دوچرخه سواری معرفی نمایند.

 

ورزشکاران: رضا رشنو از استان خوزستان، بهروز فرزاد از استان لرستان ، محمد دلیرحیدرآبادی از استان فارس، مهدی محمدی از استان زنجان                    

علیرضا مکوندی -خوزستان - مربی سرعت

فرهاد عصفوری- زنجان- مربی نیمه استقامت

ارسلان یاورزاده - گیلان- سرپرست اردو