اردوی متمرکز تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ آقایان

اردوی متمرکز تدارکاتی تیم ملی پاراسایکلینگ آقایان به منظور حضور در رقابت های پارا آسیایی هانگژو از تاریخ 28/05/1402 لغایت 12/06/1402 در استان زنجان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اردوی متمرکز تدارکاتی  تیم ملی پاراسایکلینگ آقایان به منظور حضور در رقابت های پارا آسیایی هانگژو از تاریخ 28/05/1402 لغایت 12/06/1402  در استان  زنجان برگزار می شود.

از اینرو خواهشمند است دستور فرمائید به ورزشکاران مشروحه ذیل ابلاغ گردد با همراه داشتن معرفی نامه از هیأت مربوطه، کارت بیمه ورزشی) روز شنبه مورخ 28/05/1402 ساعت 18:00 عصر خود را به سرپرست اردو آقای فیروز اسکندری به شماره تماس 09123412592 معرفی نمایند.

 

1.رضا رشنو                        خوزستان             ورزشکار

2.بهروز فرزاد                       لرستان                 ورزشکار                

3.محمد دلیر حیدرآبادی              فارس                  ورزشکار             

4. مهدی محمدی                  زنجان                 ورزشکار                                  

5. علیرضا مکوندی            خوزستان             مربی سرعت

6. فرهاد عصفوری             زنجان                مربی نیمه استقامت

7. فیروز اسکندری             زنجان                سرپرست اردو