همایش دوچرخه سواری  پرسنل تیپ 38 زرهی و هیات دوچرخه سواری تربت جام برگزار شد

همایش دوچرخه سواری  پرسنل تیپ 38 زرهی و هیات دوچرخه سواری شهرستان تربت جام بمناسبت دهه کرامت روز پنج شنبه ۱۲ تیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این همایش به مسافت 10 کیلومتر از مصلی الغدیر به سمت گلزار شهدا گمنام دانشگاه آزاد اسلامی و غبارروبی گلزار شهدا گمنام تیپ زرهی ارتش به همت اداره ورزش و فرماندهی ارتش شهرستان تربت جام با حضور جمعی کثیر از نظامیان برگزار شد.