بیانیه فدراسیون دوچرخه‌سواری در همدردی با مردم غزه

فدراسیون دوچرخه‌سواری با انتشار متنی جنایات رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی را محکوم کرد.

 فدراسیون دوچرخه‌سواری در پی بمباران یک بیمارستان در شهر غزه توسط رژیم صهیونیستی، با انتشار متنی جنایات این رژیم منحوس و کودک کش را محکوم کرد.

در متن منتشر شده فدراسیون دوچرخه‌سواری آمده است:

«حمله شب گذشته رژیم موقت صهیونسیتی به بیمارستانی در غزه، بار دیگر چهره ضد انسانی این رژیم را به جهانیان نشان داد. فدراسیون دوچرخه‌سواری ضمن محکوم کردن این جنایت صورت گرفته از سوی این رژیم جعلی، همبستگی خود را با مردم غزه اعلام می‌کند.»