تسلیت فدراسیون دوچرخه سواری به خبرنگار خبرگزاری مهر

با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم زهرا محمدی فر خبرنگار فعال و مسوول حوزه رشته دوچرخه سواری خبرگزاری مهر درغم از دست دادن پدر عزیزشان به سوگ نشسته اند.

روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری این مصیبت وارده را به این همکار گرامی و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته طلب رحمت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماید.

روحش شاد و یادش گرامی