مجمع عادی سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری برگزار می شود

27 خرداد ماه مجمع عادی سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری ( سال های 1400، 1401 و1402) ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 27 خرداد ماه در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.