نفرات برتر مسابقه جام آزاد پیست ترینکس

مسابقه جام آزاد کلاس یک کشوری با همکاری شرکت ترینکس به عنوان حامی تیم های ملی دوچرخه سواری برگزار شد.

مسابقه جام آزاد کلاس یک کشوری با همکاری شرکت ترینکس به عنوان حامی تیم های ملی دوچرخه سواری چهارشنبه 13 تیر ماه با حضور 35 ورزشکار در پیست دوچرخه سواری آزادی برگزار شد.

✅نتایج مسابقه اسکرچ جوانان

🥇امیر حسین وطن پرست

🥈محمد نبی میر باقری

🥉امیر حسین علی پناهی

✅نتایج مسابقه اسکرچ بزرگسالان؛

🥇آیدین علیاری

🥈مسعود خاکی 🥉شهاب جدید الاسلامی

✅نتایج مسابقه دور حذفی جوانان

🥇محمد‌نبی میر باقری

🥈امیر حسین وطن پرست

🥉محمد حسین قربانی

✅ نتایج مسابقه دورحذفی بزرگسالان

🥇آیدین علیاری

🥈شهاب‌جدیدالاسلامی

🥉امیر حسین‌فهیم

✅نتایج مسابقه کایرین جوانان

🥇حسین دلفی

🥈ایلیا داداشی نژاد

🥉آریا بختیاری

✅ نتایج مسابقه کایرین بزرگسالان

🥇احسان خادمی

🥈ابوالفظل امین الرعایا

🥉میثم جوانمرد قصاب