تحویل اولین دستگاه وات بایک و بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از پیست دوچرخه سواری آزادی

اولین دستگاه وات بایک مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری در حضور رئیس کمیته ملی المپیک تحویل مسئولین این فدراسیون شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، بعد از ظهر چهارشنبه محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن دیدار با مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری به اتفاق رئیس فدراسیون از پیست این رشته در مجموعه ورزشی آزادی بازدید و برای ملی پوشان این رشته آرزوی موفقیت کرد.

همچنین در این بازدید اولین دستگاه وات بایک مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری تحویل مسئولین این فدراسیون گردید.

دکتر رسول اسدی نیز ضمن قدردانی از حمایت های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد با حمایت های وزارت ورزش و‌ کمیته ملی المپیک دوچرخه‌سواری آینده روشنی در پیش خواهد داشت.