برگزاري مسابقات دوچرخه سواري استعدادهاي برتر در نائين

مسابقات دوچرخه سواري استعدادهاي برتر توسط هيات دوچرخه سواري شهرستان نائين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، مسابقات دوچرخه سواري استعدادهاي برتر توسط هيات دوچرخه سواري شهرستان نائين برگزار شد.  لازم به ذكر است كه  روزهاي فرد از ساعت ٧:٣٠ تا ٩:٣٠ مهارتهاي لازم به نفرات برگزيده اموزش داده مي شود .