همگام با پویش ملی من ماسک میزنم در گرامیداشت روز پزشک

دوچرخه سوارانی اصفهانی دیروز همگام با پویش ملی من ماسک میزنم در گرامیداشت روز پزشک در تقدیر از کادر درمان ، بهداشت وسلامت رکابزنی کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری در گرامیداشت روز پزشک وتقدیر از کادر درمان ، بهداشت وسلامت  ،  هیات تري اتلون (سه گانه )وهیات دوچرخه سواری  استان اصفهان  با حضور نایب رییسان هردو هیات، مسولین  کمیته های بانوان وملی پوشان عزیزهمایش مشترکی را  با حمایت شهردار محترم منطقه13  و همگام با پویش ملی من ماسک میزنم  در مجاورت بیمارستان شهید بهشتی برگزار نمودند در این همایش دوچرخه سواران  با رعایت اصول بهداشتی به توزیع  ماسک بین عابران پرداخته و پس از آن مسیر حاشیه زاینده  را رکاب زدند.