جلسه اعضا هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی با رئیس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور استان درباره همایش آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی

جلسه اعضا هیات دوچرخه سواری با سرهنگ رحیمی رئیس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور استان در ارتباط با هماهنگی همایش آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری جلسه اعضا هیات دوچرخه سواری با سرهنگ رحیمی رئیس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور استان در ارتباط با هماهنگی همایش آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه راکبین دوچرخه که با حضور جمعی از دوچرخه سواران به صورت محدود ( به علت رعایت پروتکل های بهداشتی) برگزار و در ادامه این نشست درباره فرهنگ رانندگی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.