برگزاری همایش آموزشی مقررات راهنمایی و رانندگی ویژه راکبین دوچرخه سوار مشهد

همایش آموزشی مقررات راهنمایی و رانندگی ویژه راکبین دوچرخه در مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری در این همایش که به مناسبت هفته تربیت بدنی و نیرو انتظامی با همکاری هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی، پلیس راهور، شهرداری و شورای شهر مشهد برگزار گردید شرکت کنندگان با مقررات راهنمایی و رانندگی دوچرخه که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی ذکر گردیده با ارائه سرهنگ رحیمی رئیس اداره آموزش و ترافیک پلیس راهور استان خراسان رضوی آشنا شدند.
در حاشیه این همایش از ۳ دوچرخه سوار نمونه در حوزه شهری و همگانی نیز تقدیر شد. در‌ پایان این همایش نیز گواهینامه شرکت در این دوره به شرکت کنندگان تقدیم شد