16 نفر کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری شدند

امروز بعد از مهلت قانونی 16 نفر با مراجعه به فدراسیون دوچرخه سواری رسما کاندیدای متقاضی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این در حالی است که امروز (روز آخرثبت نام ) 9 نفر با حضور در فدراسیون سواری رسما کاندیدای احراز این پست شدند.

 

کاندیداهای متقاضی برای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری

 1. سیدرضا میرابوطالبی
 2. مهرداد صفرزاده
 3. حسین میرعلی اکبری
 4. علی نعمتی خیاوی
 5. ادگار شمعونیان
 6. ابراهیم آلبونعیمی
 7. سعید میرزایی
 8. سیدحمید علوی
 9. عبدالرحمن قاسمی نافچی
 10. نوربخش عسکری
 11. علی جدیدالاسلامی
 12. مجیدمجیدزاده
 13. محمدرضا محسنی
 14. محمود رشیدی
 15. حامد جولائی
 16. محسن سلگی