برگزاری جلسه هم اندیشی روسای هیات های استانی جهت توسعه و ارتقای رشته دوچرخه سواری در مشهد مقدس

جلسه هم اندیشی با روسای هیات های استانی سراسر کشور بمنظور تبادل نظر در جهت توسعه و ارتقای رشته دوچرخه سواری روز پنجشنبه در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 جلسه هم اندیشی با روسای هیات های استانی سراسر کشور بمنظور تبادل نظر در جهت توسعه و ارتقای این رشته ورزشی و نهایی نمودن برنامه های راهبردی،  تقویم ورزشی سال 1400 دوچرخه سواری و همچنین دریافت نقطه نظرات در مورد اجرایی نمودن و ارتقای سامانه ملی دوچرخه سواری  را در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

موضوع جلسه : 

1-    روز پنجشنبه مورخ 99/12/14  برگزاری گردهمایی ( از ساعت  9:00 الی 12:00 نهایی کردن تقویم سال 1400 فدراسیون دوچرخه سواری - ساعت 15:00 الی 17:00 تبادل نظر در خصوص مشکلات هیات های استانی و بررسی سامانه ملی دوچرخه سواری)
2-  مکان جلسه : هتل "نگین پاسارگاد" -  شهر مقدس مشهد