امضای تفاهمنامه فدراسیون دوچرخه سواری با مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور

تفاهمنامه فدراسیون دوچرخه سواری با مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور صبح امروز در کمپ تیم ملی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این نشست  با حضور آقایان افشین داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری ، دکتر جعفری رئیس کمیته ورزش شهرداری کلانشهرهای ایران، دکتر محمد جواد کشاورز رئیس کارگروه ورزش شهرداری کلانشهرهای ایران برگزار و درباره توسعه زیرساختهای همگانی و کمک به استعدادیابی ، آموزش و حمایت از بخش قهرمانی و ساخت پیست های bmx و پامپ ترک گفت وگو و تبادل نظر شد. 

در این نشست دکتر مهدی سعیدی رئیس کارگروه کارکنان ورزش شهرداری کلانشهرهای ایران -علی زارع شکاری دبیر کمیته ورزش کلانشهرها - حیدر سلیمانی معاون سازمان ورزش شهرداری تهران حضور داشتند.

در پایان جلسه به خاطر عملکرد خوب بخش کمیته همگانی ، کمیته آموزش و کمیته روابط عمومی از آقایان فرشید خلوتی ، مازیار فرزاد و وحید صابری تقدیر و تشکر بعمل آمد.