اسامی قبول شدگان کلاس مربیگری درجه 3 استان اردبیل

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری در پی برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در استان اردبیل به میزبانی آن هیات به جهت توسعه این رشته اقدام به برگزاری این کلاس نمود که در پایان با گزارش نمرات به فدراسیون توسط مدرس این دوره آقای رسول هاشم کندی نفرات طبق جدول ذیل موفق به دریافت نمره قبولی شدند. لذا جهت ادامه کار و دریافت کارت ابتدا میبایست دوره کارآموزی خود را با تایید هیدت استانی به اتمام برسانند.

نام

 نام خانوادگی

مهدی

خوش کردار

مهرداد

خادم دلیر

جیران

مالکی

فاطمه

ساسانیان

معصومه

صالحی داشکسن

سعید

اخوی قشلاق

سارا

آصفی راد

سیاوش

قلی زاده

احسان

زکی پور

بهناز

هدایتی

محمدرضا

گودرزی

علیرضا

نوعی داشدبی

بهمن

آقاجانی

الناز

کیانی سوها

بهزاد

شهبازی

اشکان

حسینی

حامد

یوسفی تقی دیزج

مهران

باقری

نوید

رستم نمدی

شیدا

ایرانی

نسرین

مهدی زاده نیاری

سعید

بوذری