رئیس هیات دوچرخه سواری فارس

کشاورز : مشارکت حداکثری روسای می تواند تضمین کننده مناسبی برای پیشبرد اهداف دوچرخه سواری باشد

مشارکت حداکثری روسا در گردهمایی مشهد و تصمیم گیری درباره برنامه تقویمی ۱۴۰۰ بی شک نوید بخش خوب در سال جدید است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری محمد جواد کشاورز درباره برگزاری گردهمایی در مشهد اظهار داشت: ابتدا تشکر دارم از حرکت ارزشمند فدراسیون و در راس آن جناب دکتر داوری که در برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص برنامه های سال ۱۴۰۰ سنگ تمام گذاشتند. تشکر دوم از رئیس هیات مشهد آقای روزبهان دارم که تمام تلاش خود را جهت هر چه بهتر برگزاری این گردهمایی انجام دادند .قطعا فدراسیون توانمند میبایست زیر ساخت ها و برنامه ریزی های راهبردی خود را تقویت و اجرا نماید، که در این جلسه تا حدودی این انتظارات براورده گردید و ان شا ا.. با برگزاری نشست های جانبی و تخصصی بیشتر میتوان افق پیش روی مناسبی را برای اینده دوچرخه سواری ترسیم نمود.
وی در ادامه افزود : مشارکت حداکثری روسای هیات های استانی در تصمیم گیری های کلان فدراسیون خود میتواند تضمین کننده اجرایی مناسبی برای پیشبرد اهداف باشد.