رئیس کمیته داوران

صفاپور: تقویم ۱۴۰۰ با رویکرد جدید و حضور روسا نهایی شد

گردهمایی مشهد در حالی برگزار شد که به اعتقاد همه روسای هیات ها بحث اصلی موضوع برنامه تقویمی ۱۴۰۰ بود موضوعی که این بار با حضور تمامی روسا به جمع بندی نهایی رسید. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، محمدرضا صفاپور رئیس کمیته داوران گفت: گردهمائی خوبی بود، سنوات قبل تقویم شروع مسابقات دوچرخه سواری توسط رئیس و دبیر سازمان لیگ و رئیس کمیته داوران و با مشورت مدیر تیم های ملی و دبیر فدراسیون نوشته و تهیه می شد، در گردهمایی مشهد براساس رویکرد جدید بررسی و تدوین نهایی تقویم ورزشی سال 1400 فدراسیون با حضور روسای هیات های استانی و مسئولین فدراسیون با بیان مشکلات و پیشنهاد ها، تبادل نظر و تقریبا به جمع بندی رسید.
صفاپور در ادامه اظهار داشت : برای جمع بندی نهایی، چند روز پیش جلسه ای با حضور آقایان خالقی نماینده سازمان ‌لیگ، احمدی مدیر تیم‌های ملی، فرزاد مسئول کمیته‌آموزش، قیاسی دبیر کمیته آموزش و بنده به عنوان مسئول کمیته داوران برگزار شد که با توجه به اهمیت تقویم برگزاری قهرمانی کشور توسط UCI ، درخواست های استان ها برای میزبانی، رویداد های مهم، مناسبت ها، و ...تقویم ۱۴۰۰ تقریبا نهایی شد.