معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان :

علی نژاد: با حضور آقای داوری آرامش خوبی در فدراسیون حاکم شده است

دکتر علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، دیروز دکتر مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش از اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری بازدید و با ملی پوشان گفت وگو کرد.

علی نژاد در حاشیه این بازدید گفت: دوچرخه سواری در روایدادهای مختلف آسیایی در سال های قبل مدال آوری داشته هر چند با فراز و فرود همراه بوده اما چون در این چند سال با توجه به اینکه  این رشته وسیله محوری است و با افزایش قیمت ها مواجه شده قاعدتا آسیب زیادی خورده است.

وی افزود: معتقدم بخش خصوصی حتما باید وارد شود و نگاه همان هم این است که کسی باید رئیس فدراسیون شود که بتواند مارکتینگ را بلد باشد و منابع مالی را جذب کند و دنبال منابع و بودجه دولتی نباشد.

علی نژاد در ادامه اظهار داشت: از دیگر اقداماتی که باید صورت گیرد بازگرداندن باشگاه ها به لیگ است چرا که آنها باعث حیات مجموعه میشوند .

معاون وزیر ورزش خاطر نشان کرد : می دانیم در این چند ماه و پس از حضور آقای داوری بعنوان سرپرست فدراسیون آرامش خوبی در فدراسیون حاکم شده و این بزرگترین حسن است. امیدواریم با همین آرامش و مدیریت صحیح دوچرخه سواری به روزهای خوب بازگردد.