تقویم ورزشی ۱۴۰۰ تدوین و نهایی شد

فدراسیون دوچرخه سواری تقویم ورزشی ۱۴۰۰ را نهایی و برای روسای هیات استانها ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، دو هفته پیش در گردهمایی مشهد و پس از طرح پیشنهادی تقویم ورزشی و تبادل نظر بین روسای هیات ها ، در نهایت امروز این طرح تدوین و نهایی شد و برای هیات استان ها ارسال شد.

در ادامه  تقویم ورزشی به صورت فایل PDF  به پیوست می باشد.