کرونا مسابقات پیست قهرمانی آسیا را لغو کرد

مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا به دلیل ویروس کرونا را لغو و به ۶ مهرماه ۱۴۰۰ موکول شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، بنابراعلام فدراسیون جهانی پیش از این مقرر بود مسابقات در خرداد ۱۴۰۰ در کشور قزاقستان برگزار شود که طبق تصمیمات جدید مقرر شد با توجه به شیوع کرونا و تشدید آن ، این مسابقات به تعویق افتاده و ۶ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شود.