برگزاری اولین مرحله اردوی تیم ملی جاده آقایان در کمپ تیم های ملی

اولین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی جاده آقایان انتخابی قهرمانی آسیا و المپیک در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می گردد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مقرر است اولین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی جاده آقایان ، انتخابی قهرمانی آسیا و المپیک از تاریخ 1400/01/29 لغایت 1400/02/13  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تست کرونا در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزارگردد. از اینرو ورزشکاران دعوت شده به اردو با همراه داشتن مدارک لازم ( معرفی نامه از هیأت مربوطه، کارت بیمه ورزشی، دفترچه خدمات درمانی، پاسپورت و 2 قطعه عکس 4×6 ) روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 قبل از ساعت 17:00 جهت انجام تست کرونا خود را به سرپرست اردو آقای رامین مهربانی آذر (09143185932) معرفی نمایند.