کمپ تیم ملی میزبان اولین مرحله لیگ برتر و لیگ دسته یک پیست آقایان

اولین مرحله لیگ برتر و لیگ دسته یک پیست آقایان در دهه سوم ماه مبارک رمضان در تهران  برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ،  اولین مرحله لیگ برتر و لیگ دسته یک پیست آقایان بصورت هم زمان در دهه سوم ماه مبارک رمضان بدون حضور تماشاگر و با رعایت فاصله اجتماعی در تهران در صورت موافقت ستاد کرونا برگزار می شود. لذا شرکت کنندگان می بایست نام و نام خانوادگی و کد ملی را تا تاریخ 1400/02/06 به شماره نمابر این فدراسیون  44727698  ارسال کنند .

 

مدارک و شرایط لازم جهت شرکت :

1.  همراه داشتن اصل معرفی نامه کتبی از هیات/ باشگاه ( نام دقیق باشگاه ، ورزشکاران ، مربی ، سرپرست ) الزامی است .

2.  همراه داشتن کارت ملی ، کارت  بیمه ورزشی معتبر و داشتن لباس متحدالشکل الزامی است.

3.  تیم ها موظف به معرفی سرپرست یا نماینده بطور رسمی جهت دریافت کد کاربری باشگاه/ هیات مربوطه تا تاریخ مقرر می باشند. در ضمن مربی تیم می بایست دارای کارت مربیگری با اعتبار باشد  .

4.  هزینه اسکان و تغذیه به عهده باشگاه / هیات می باشد.

5.ثبت نام کلیه ورزشکاران می بایست تا قبل از پایان وقت اداری مورخ 1400/02/06 از طریق سامانه ملی دوچرخه سواری موجود در سایت فدراسیون انجام پذیرد.

6.قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی تا تاریخ اعلامی جهت ثبت در دفتر سازمان لیگ الزامی است.(نمونه قرارداد سال 1400 در سایت فدراسیون موجود می باشد.)

7. با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست از ماسک استفاده نمایند و برگزاری مسابقات با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی ، انجام آزمایشات PCR توسط تیم های شرکت کننده و با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی انجام خواهد شد.

8. باتوجه به عدم برگزاری لیگ ها در سال 1399 لیگ برتر و دسته یک ادغام و در صورت رسیدن به حد نصاب ، تفکیک خواهند شد.

توضیح : در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق الذکر، ثبت نام از ورزشکار انجام نخواهد شد.

زمان و برنامه اجرایی مسابقات : زمان دقیق پذیرش تیم ها ، جلسه فنی متعاقبا اعلام خواهد شد .

محل پذیرش و جلسه فنی :  کمپ تیم های ملی         مسئول هماهنگی: مسعود قیاسی  09121972334