احکام جدید در فدراسیون دوچرخه سواری

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری احکام جدید 4 کمیته فدراسیون را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دکتر رسول هاشم کندی طی احکامی جداگانه ایمان دلیل حیرتی را به عنوان سرپرست کمیته سایکل کراس، مصطفی امینی به عنوان سرپرست کمیته کوهستان، محمدجواد کشاورز به عنوان کمیته سایکل توریست و احسان سلیمانیان به عنوان مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد. 

در احکام ایشان آمده است: امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور موفق و منصور باشید.