مجمع عمومی سالیانه هیأت دوچرخه سواری استان قزوین برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه هیات دوچرخه سواری استان قزوین باحضور فرهنگ شادنیا دبیر فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد.

با حضور مدیر کل و  معاون اداره کل ورزش و جوانان  ، دبیر فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران و رئیس و نایب رئیس و دبیر هیأت دوچرخه سواری استان قزوین و سایر اعضاء ، مجمع سالیانه (سال های ۹۸ و ۹۹) این هیأت برگزار شد. در این جلسه عملکرد مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ و کلیات جدول درآمد و هزینه سال ۱۴۰۰ با رأی همه اعضاء مورد تایید قرار گرفت . یادآور می شود این مجمع در محل سالن جلسات جمعیت هلال احمر برگزار شد و نمایندگان حراست، بازرسی، پایگاه قهرمانی اداره کل و نمایندگان مربیان، داوران، ورزشکاران، آموزش و پرورش، باشگاه ها ، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای هیأت های شهرستان قزوین، آبیک، البرز، تاکستان و بویین زهرا و رؤسای کمیته های تخصصی هیأت دوچرخه سواری استان قزوین نیز حضور داشتند.  این مجمع بدلیل شیوع بیماری کوید ۱۹ و محدودیت های ناشی از آن در سال ۹۹ تشکیل نشد و به همین دلیل در مجمع امروز عملکرد مالی و کاری دو ساله هیأت دوچرخه سواری استان قزوین  مورد بررسی قرار گرفت.