کارگاه فنی و تخصصی دوچرخه سواری در مشهد برگزار شد

کارگاه فنی و تخصصی با رویکرد ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری و افزایش ضریب ایمنی دوچرخه سواران امروز در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، این کارگاه با حضور جمعی از فعالان عرصه دوچرخه سواری همگانی مشهد، سرگروه های دوچرخه سواری فعال مشهد، جمعی از فروشندگان دوچرخه مشهد، سرهنگ دهنوی رئیس پلیس راهور استان، سرهنگ رحیمی رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان، دکتر فرهمندی عضو شورای شهر مشهد، روسا هیئت های دوچرخه سواری استان و مشهد، مهندس جعفری مسئول توسعه حمل و نقل انسان محور سازمان ترافیک شهرداری مشهد و کمیته همگانی هیئت دوچرخه سواری استان و همچنین دیگر مسئولین مدیریت شهری و هیئت دوچرخه سواری و نمایندگان سمن ها با رویکرد ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری و افزایش ضریب ایمنی دوچرخه سواران و بررسی نقطه نظر های فعالان دوچرخه سواری مشهد به مناسبت هفته ناجا امروز یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد.
در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور از طرف هیئت دوچرخه سواری و اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان تقدیم شد.