نشست سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری و دکتر شارکی

امروز نشست مشترکی میان دکتر هاشم کندی و قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز دوشنبه و در محل فدراسیون دوچرخه سواری نشست مشترکی میان دکتر فرزاد شارکی قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(ایران نادو) و سرپرست، دبیر و سرپرست کمیته پزشکی فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد. در این نشست افزایش همکاری های فی مابین محور گفتگوی طرفین قرار گرفت و توافق شد تا در مباحث فنی، آموزشی و نمونه گیری  دوپینگ فدراسیون دوچرخه سواری و ایران نادو همکاری های بیشتری داشته باشند. همچنین توافق شد باتوجه به آیین نامه جدید انتخابی تیم های ملی  فدراسيون كه براساس نتایج مركز سنجش و رنكينگ فدراسیون صورت خواهد گرفت ، اطلاعات مورد نياز جهت  اقدامات بعدي در اختيار نادو قرار گيرد. همچنين براي افزايش مراقبت هاي مربوط به مسائل آنتي دوپينگ در مورد نمونه گيري خوني توسط نادو مقرر شد اقدامات لازم صورت پذيرد.