دومین روز رقابت های لیگ پیست بانوان به پایان رسید

برترین های کایرین، تیم اسپرینت و دورامتیازی اولین مرحله لیگ بانوان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، دومین روز رقابت های مرحله اول لیگ پیست بانوان در دو رده جوانان و بزرگسالان با مشخص شدن برترین های رقابت های دورامتیازی ، تیم اسپرینت و کایرین مشخص شدند.

نتایج دومین روز رقابت ها لیگ پیست بانوان به شرح ذیل می باشند.

کایرین بزرگسالان:

مقام اول ستاره زرگر از اعتماد کالا یزد

مقام دوم آزاده مزاری از آسمان آبی مشهد

مقام سوم آتوسا عباسی از اعتماد کالا یزد

تیم اسپرینت بزرگسالان:

مقام اول اعتماد کالا یزد

مقام دوم ترمه دستجردی یزد

تیم اسپرینت جوانان:

مقام اول آسمان آبی

مقام دوم هیات قزوین

مقام سوم جکوار البرز

دور امتیازی جوانان:

مقام اول پانته آ قلی پور هیات قزوین

مقام دوم حنانه دادگر از هیات رفسنجان

مقام سوم ساناز ایرانمنش از آسمان آبی

 

نتایج رقابتهای دورامتیازی بزرگسالان،اومینیوم و کایرین جوانان نیز در روز پایانی رقابت ها مشخص خواهد شد.