مسئول مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری انتصاب شد

با حکم دکتر هاشم کندی، احسان سلیمانیان مسئول مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز سه شنبه طی حکمی از سوی دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، احسان سلیمانیان به عنوان مسوول مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد. در این حکم آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان  "مسئول مرکز سنجش فدراسیون دوچرخه سواری"  منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور موفق و منصور باشید.