دلیل حیرتی عضو کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی کمیته ملی المپیک شد

رییس هیات دوچرخه سواری استان گیلان به عنوان عضو کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی کمیته ملی المپیک منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، روزگذشته و طی ابلاغی از سوی کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک، سید ایمان دلیل حیرتی رییس هیات دوچرخه سواری استان گیلان به عنوان عضو کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی کمیته ملی المپیک منصوب شد.

برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی داریم.